Živilė Šeškaitė

Živilė Šeškaitė (45 m.)

Pedagogė

VLB narė nuo 2018 m. | Štutgarto apylinkė

Išsilavinimas arba profesija

Vaikystės pedagogikos studijos (įgyta vaikų auklėtojos ir pradinės mokyklos mokytojos profesinė kvalifikacija), Atelje ir dirbtuvių pedagogė.

Visuomeninė veikla

Malort - atelje įkūrėja ir vadovė (Stuttgart- Weilimdorf), pedagogė ikimokyklinėje įstaigoje.

Išvardinkite motyvus, kodėl norėtumėte būti Tarybos nariu/nare

  • Noriu aktyviai prisidėti ieškant konstruktyvių sprendimų, formuluojant Vokietijos lietuvių bendruomenės sampratą bei šios sampratos įgyvendinimą praktikoje.
  • Atskleisti tapatybės išsaugojimo svarbą, kuri sąlygoja stiprios asmenybės formavimąsi.
  • Padėti pagrindus stipriai bendruomenei, supažindinant tėvus su Vokietijos švietimo sistemos ypatumais, išskiriant panašumus ir skirtumus su švietimo sistema Lietuvoje:

stiprūs tėvai - stiprūs vaikai

stipri šeima - stipri bendruomenė.