Irena Sattler

Irena Sattler (57 m.)

Vasario 16-osios gimnazijos direktorės pavaduotoja

VLB narė nuo 2000 m. | Romuvos apylinkė

Išsilavinimas arba profesija

Pedagogė, nuo 2003 metų Vasario 16-osios gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, nuo 2019 m. kovo 31 d. l.e. direktorės pareigas.

Visuomeninė veikla

Vadovauju šeštadieninei mokyklai prie Vasario 16-osios gimnazijos.

Išvardinkite motyvus, kodėl norėtumėte būti Tarybos nariu/nare

  • geromis idėjomis prisidėti prie Bendruomenės reorganizavimo ir išsaugojimo ateities kartoms;
  • prisidėti prie lietuvybės puoselėjimo;
  • prisidėti prie geranoriško ir taikaus VLB ir Gimnazijos bendradarbiavimo;
  • prisidėti ir saugoti lietuvybės idėjas, kurias tiek metų kūrė ir saugojo Vokietijos lietuvių išeivija.