Karolis Dailidonis

Karolis Dailidonis (25 m.)

Studentas

VLB narys nuo 01.07.2019 | Kasselio apylinkė

Išsilavinimas arba profesija

Kaiserslauterno kolegijos žiniasklaidos informatikos studentas.

Visuomeninė veikla

Nuo 2019 m. sausio mėn. Bendrojo studentų komiteto pirmininkas ir studentų parlamento narys.

Išvardinkite motyvus, kodėl norėtumėte būti Tarybos nariu/nare

Lietuvių bendruomenės populiarinimas ir viešinimas Vokietijoje. Geresnis apylinkių ir narių tinklų kūrimas skaitmeninimo amžiuje, naudojantis žiniomis ir patirtimi, įgyta atliekant savanorišką darbą kaip bendrojo studentų komiteto pirmininkui.