Laura Vespa

Laura Vespa (37 m.)

Dipl.inž. Architektė

VLB narė nuo 2017 m. | Hamburgo apylinkė

Išsilavinimas arba profesija

Dipl. - Ing. Architektūra

Visuomeninė veikla

Nuo 2017 m. HLB valdybos narė, 2018 m.HLB iždininkė, nuo 2016 m. Hamburgo tautinių šokių kolektyvo „Gintaras“ narė.

Išvardinkite motyvus, kodėl norėtumėte būti Tarybos nariu/nare

Nors ir neilgai HLB narė, tačiau lietuvybės išlaikymas man labai svarbi tema. Tikiu jog būdama VLB taryboje ne tik daugiau sužinosiu apie VLB veiklą, rasiu atsakymus į man ir kitiems VLB nariams svarbius klausimus, bet galėsiu ir prisidėti prie jau pradėto darbo toliau kuriant VLB.