Alfred Hermann

Alfred Hermann (69 m.)

Fortepijono mokytojas

VLB narys nuo 2000 m. | Miuncheno apylinkė

Išsilavinimas arba profesija

Pianino mokytojas. Studijavau Richard Strauß Konservatorijoje Miunchene. Dirbu nuo 1972 m. kaip savarankiškas mokytojas. Antra profesija: industrijos ekonomistas - 15 m. dirbau Fa Voith.

Visuomeninė veikla

Atvykęs į Vokietiją 1959 metais, jau kaip vaikas prisidėdavau, su tėvų pagalba, prie apylinkės švenčių organizavimo. Šokau Miuncheno šokių grupėje „Ratukas“ apie 20 metų. Dažnai koncertuodavau apylinkės renginiuose. Buvau keletą metų Miuncheno LB pirmininkas. Aš esu Trybos narys nuo 2017 m. Esu Vokietijos Lietuvių Bendruomenės pirmininkas nuo 2017 m.

Išvardinkite motyvus, kodėl norėtumėte būti Tarybos nariu/nare

Aš buvau Miuncheno bendruomenės pirmininkas. Aš esu Tarybos narys nuo 2017 metų. Esu VLB valdybos pirmininkas nuo 2017 metų.

Man labai svarbu pradėtą, paskutiniųjų trijų metų darbą, pabaigti ir VLB išaiškinti praeitį. Dabar reikės su visa jėga pradėti kurti ateitį.

Svarbiausias projektas - VLB statutą į modernų, atitinkamą dokumentą pakeisti, visą VLB struktūrą perorganizuoti.

Naują nuomos sutartį su V16 Kuratorija išdiskutuoti ir įgyvendinti. Čia turi win / win situacija atsispindėti. Toliau mūsų sodybą prižiūrėti, atnaujinti. Daug atlikta, bet dar ir daug darbo pasiliko.

Nauja Taryba turės labai daug užduočių atlikti per ateinančius 3 metus. Taryba turi save pačiq naujai atrasti. Dabartinį lėtumą keisti į aktyvų dalyvaimą. Anksčiau tarybos nariai prisidėdavo aktyviai visuomenine veikla. Bendradarbiavimas su VLB valdyba yra būtinas. Vienq ar du sykius per metus atvykti į posėdį yra per mažai!

Labai daug investavau aš laiko, jėgų ir sveikatos. Bandysiu su ta pačia energija toliau paskirtas užduotis atlikti.