Kristina Braun

Kristina Braun (44 m.)

Socialinė pedagogė

VLB narė nuo 2006 m. | Niurnbergo apylinkė

Išsilavinimas arba profesija

aukštasis, soc. pedagogė

Visuomeninė veikla

7 metai NLB pirmininkė, 2017/2018 m. VLB valdybos narė, nuo 2017 m. Tarybos narė, Netzwerke Interkulturelle Öffnung narė.

Išvardinkite motyvus, kodėl norėtumėte būti Tarybos nariu/nare

VLB eina nauju keliu, jam pritariu ir jo kūrimui noriu prisidėti ir toliau. Bendruomeniška veikla galime uštikrinti ir išsaugoti lietuviškumo sielą nuo Schloss Rennhof iki kitų apylinkių Vokietijoje. Siekiu pagarbios ir vieningos veiklos.