Rasa Modic

Rasa Modic (48 m.)

Ekonomistė, IT sistemų valdymas

VLB narė nuo 2012 m. | Štutgarto apylinkė

Išsilavinimas arba profesija

Vilniaus universitetas - Kompiuterinių dokumentų sistemos (Diplomas), Mainco Gutenberg universtetas - VWL bendrosios studijos, Vyzbadeno ekonomikos institutas - BWL su specializacija Controlling (Dipl. Betriebswirt).

Visuomeninė veikla

Ilgametė Štutgarto apylinkės valdybos ir ansamblio „Ridigdo“ valdybos narė, ŠLB iždininkė, finansinė pagalba krepšinio klubuose visuomeniniais pagrindais.

Išvardinkite motyvus, kodėl norėtumėte būti Tarybos nariu/nare

  • Prisidėti prie po antro pasaulinio karo mūsų protėviu sukurto tautinio paveldo išsaugojimo.
  • Puoselėti Lietuvos tapatybę, stiprinti lietuviško žodžio bei tradicijų sklaidą, perduoti ją ateinančioms kartoms.
  • Skatinti VLB apylinkių didesnį savarankiškumą ir atsakomybę, siekaint atnaujinti VLB Statutą.