Laima Nader

Laima Nader (46 m.)

Pedagogė, docentė, mokytoja

VLB narė nuo 2015 m. | Romuvos apylinkė

Išsilavinimas arba profesija

aukštasis, pedagogė, docentė, mokytoja, baigusi Pedagogikos, ekonomikos ir teisės studijas Darmštato Technikos Universitete ir įgijusi Magistra Artium (M.A.) Pedagogikos diplomą, dirbau mokslinį darbą bendrosios ir profesinės pedagogikos institute Darmštato Technikos Universitete, tobulinausi mokytojų studijų seminare, šiuo metu esu studijų tarėja (Studienrätin) ir dėstau socialinių mokslų kolegijoje bei gimnazijoje.

Visuomeninė veikla

Aktyvi VLB Romuvos apylinkės valdybos narė, Vasario 16- osios Gimnazijos Tėvų Fondo narė (2018/2019).

Išvardinkite motyvus, kodėl norėtumėte būti Tarybos nariu/nare

Turėdama nemažą patirtį įvairiose švietimo ir mokslo srities veiklose bei darbo apylinkės valdyboje metu susipažinusi su apylinkės narių lūkesčiais noriu aktyviai kartu kurti visiems Vokietijos lietuviams atvirą Vokietijos Lietuvių Bendruomenę bei jos ateitį. Mano varomoji jėga yra mano vaikai, kurių noras giliau pažinti savo šaknis, motyvuoja mane prisidėti prie lietuviškos tapatybės, kalbos ir kultūros puoselėjimo.