Asta Korinth

Asta Korinth (46 m.)

Slaugos grupės vadovė

VLB narys nuo 2016 m. | Hamburgo apylinkė

Išsilavinimas arba profesija

Kauno aukštesnioji med. mokykla, Hamburgo FH.

Visuomeninė veikla

2006 m. Niurnbergo apylinkės įkūrėja, 2006 – 2012 m. Niurnbergo LB pirmininkė, Nuo 2017 m. Hamburgo LB valdybos narė, nuo 2018 m. Hamburgo LB pirmininkė.

Išvardinkite motyvus, kodėl norėtumėte būti Tarybos nariu/nare

Daugelio metų savanoriškas darbas lietuviškoje bendruomenėje rodo, kad man lietuvybės puoselėjimas ir palaikymas Vokietijoje yra labai svarbus. Šiuo metu Vokietijos lietuvių bendruomenė labai keičiasi ir modernizuojasi. Aš galiu ir noriu prie to aktyviai prisidėti. Į VLB Tarybą atsinešiu netik patirtį, bet ir naujas idėjas.