Rimantas Dailidonis

Rimantas Dailidonis (52 m.)

Automobilio kėbulo paruošėjas dažytojas

VLB narys nuo 2016 m. | Kasselio apylinkė

Išsilavinimas arba profesija

automobilio kėbulo paruošėjas - dažytojas.

Visuomeninė veikla

VŠį „Išeivijos idėjų centro“ steigėjas ir vadovas, Kasselio LB pirmininkas (steigimo iniciatorius)

Išvardinkite motyvus, kodėl norėtumėte būti Tarybos nariu/nare

Turiu patirties visuomeninėje veikloje, turiu idėjų ir entuziazmo, kuriais norėčiau pasidalinti su Vokietijos lietuviais, matau ryšį tarp čia gyvenančių lietuvių ir siekiu jį išsaugoti ir sustiprinti organizuojant šventes, minėjimus, akcijas, projektus, susibūrimus.