Darius Šulcas

Darius Šulcas (46 m.)

Reporteris

VLB narys nuo 2013 m. | Romuvos apylinkė

Išsilavinimas arba profesija

aukštesnysis, vet. felčeris, ugniagesių mokykla - ugniagesys. Šiuo metu dirbu Parker Hannifin manufacturing DE GmbH Co. KG - Hausmeister „Neue Weg“- Hypnocach (DVH).

Visuomeninė veikla

VLB Romuvos apylinkės kontrolės komisijos narys, iniciatyvos atspindinčios Vokietijos lietuvių veiklą Reporteriai Vokietijoje įkūrėjas, vyr. redaktorius, TV Lampertheim krepšinio skyriaus pratybų vadovas.

Išvardinkite motyvus, kodėl norėtumėte būti Tarybos nariu/nare

Esu aktyvus narys, buvau VLB KK narys, puikiai esu susipažinęs su bendruomene, jos struktūra, tikslais, problemomis, iššūkiais. Per visuomeninę veiklą Reporteriai Vokietijoje, darydamas reportažus, archyvuodamas Vokietijos lietuvių, VLB veiklą puikiai suprantu, kad privalau kandidatuoti į VLB Tarybą. Vienas iš svarbių prioritetų VLB Turto, Vasario 16- osios Gimnazijos priežiūra ir išsaugojimas. Pasisakau už skaidrią ir atvirą bendruomenę, kurioje gera ir prie kurios norisi glaustis.