Marija Dambriūnaitė - Šmitienė

Marija Dambriūnaitė - Šmitienė (65 m.)

Vasario 16-osios gimnazijos mokytoja

VLB narė nuo 1977 m. | Romuvos apylinkė

Išsilavinimas arba profesija

mokytoja

Visuomeninė veikla

Šiuo metu VLB Tarybos narė, Romuvos apylinkės kontrolės komisijos narė, V16 Gimnazijai remti fondo valdybos narė.

Išvardinkite motyvus, kodėl norėtumėte būti Tarybos nariu/nare

Man rūpi Vokietijos lietuvių bendruomenės ir Vasario 16-osios gimnazijos ateitis, o VLB Taryba, kaip aukščiausias organas, tuo rūpinasi. Norėčiau, kad senos tradicijos būtų sujungtos su naujom idėjom, kad VLB Statutas būtų atnaujintas.