Sandra Petraškaitė - Pabst

Sandra Petraškaitė - Pabst (47 m.)

Germanistė

VLB narė nuo 2000 m. | Štutgarto apylinkė

Išsilavinimas arba profesija

Germanistė, lingvistė, Filosofijos mokslų daktarė.

Visuomeninė veikla

Nuo 2011 iki 2015 Štutgarto apylinkės pirmininkė;

Nuo 2011 iki 2018 Štutgarto lituanistinės mokyklėlės „Traukinukas“ bendra įkūrėja ir mokytoja;

Nuo 2016 iki 2019 VLB Tarybos narė;

Nuo 2016 iki 2019 VLB valdybos narė švietimo reikalams;

2018 ir 2019 metais surengiau Vokietijos lituanistinių mokyklų mokytojų sambūrius „Gyvosios lietuvybės idėja Pokario pabėgėlių kartoje ir šiandien“ bei “Efektyviausi lietuviškos tapatybės išlaikymo ir perdavimo būdai“;

Nuo 2017 iki2019 vykdžiau bendrus projektus su Lietuvos ŠMSM, surengiau eilę paskaitų - diskusijų apie daugiakalbį auklėjimą Romuvos , Miuncheno ir Štutgarto apylinkių lietuvių bendruomenėse, aktyviai bendradarbiavau su VLB žurnalu „Informacijos“, dalyvavau Pirmajame Pasaulio lietuvių rašytojų suvažiavime, dalinausi savo poezija.

Išvardinkite motyvus, kodėl norėtumėte būti Tarybos nariu/nare

  • Toliau rūpintis Vokietijos lituanistinių mokyklų plėtra, skatinti jų bendradarbiavimą;
  • organizuoti kvalifikacijos kėlimo seminarus lietuvių kalbos mokytojams bei platinti žinias apie daugiakalbį auklėjimą;
  • skatinti bendradarbiavimą su Vasario osios gimnazija, su Baltistikos centrais ir su Lietuvos mokslo institucijomis bei Pasaulio Lietuvių bendruomene;
  • megsti ryšius su Vokietijos visuomeninėmis ir politinėmis institucijomis;
  • rūpintis Lietuvių Kultūros Instituto veiklos tęstinumu ir istorinio paveldo prieinamumu;
  • telkti kūrėjus ir menininkus.