Mindaugas Jacinevičius

Mindaugas Jacinevičius (40 m.)

Teisininkas, advokatas

VLB narys nuo 2001 m. | Berlyno apylinkė

Išsilavinimas arba profesija

Teisininkas, advokatas

Visuomeninė veikla

V 16 gimnazijos Kuratorijos narys,VLB tarybos narys, VLB Garbės Teismo pirmininkas, PLB Garbės Teismo pirmininkas, Fondo V 16 gimnazijai remti narys.

Išvardinkite motyvus, kodėl norėtumėte būti Tarybos nariu/nare

VLB Taryboje yra priimami svarbiausi sprendimai, kurie palengvina Vokietijoje gyvenačių tautiečių veiklą ir gyvenimą. Šie sprendimai turi būti priimami ypač kruopščiai, atsižvelgiant į visų narių interesus ir poreikius. Manau, kad su savo patirtimi ir teisinėm žiniom galiu į VLB veiklą ir sprendimus įnešti daugiau aiškumo, skaidrumo ir efektyvumo bei skatinti abipusės pagarbos paremtą tarpusavio bendravimą.