Edmundas Jankūnas

Edmundas Jankūnas (64 m.)

Vasario 16-osios gimnazijos bendrabučio vedėjas

VLB narys nuo 1995 m. | Romuvos apylinkė

Išsilavinimas arba profesija

Lietuvos muzikos akademija, nuo 1994 m. V16 gimnazijos bendrabučio vedėjas.

Visuomeninė veikla

Fondo Vasario 16 –sios gimnazijai remti kontrolės komisijos narys. Daug metų teko būti VLB Tarybos nariu, vieną kadenciją vicepirmininku, VLB valdybos nariu.

Išvardinkite motyvus, kodėl norėtumėte būti Tarybos nariu/nare

Siekti, kad Hiutenfeldas ir Renhofo pilis taptų gyvu ir patraukliu lietuviškos veiklos centru visiems Vokietijoje gyvenantiems lietuviams. Kadangi Bendruomenė ir V 16 gimnazija yra vienas vienetas sau uždavinį kelčiau, kad žinia apie V16 gimnaziją pasiektų kiekvieną lietuvį gyvenantį išeivijoje.