Kristina Kandratavičiūtė

Kristina Kandratavičiūtė (43 m.)

finansai

VLB narys nuo 2015.11.08 | Miuncheno apylinkė

Išsilavinimas arba profesija

Viešojo administravimo magistras, buhalterinės apskaitos ir finansų aukštasis universitetinis.

Visuomeninė veikla

Miuncheno LB valdybos narė, Miuncheno apylinkės veikla.

Išvardinkite motyvus, kodėl norėtumėte būti Tarybos nariu/nare

Man yra svarbu išsaugoti tautiškumą, tai žmogaus tapatybės ženklas. Tautiškumas yra ugdomas ir negali egzistuoti be papročių, be kalbos, be teritorijos. Prarasti savo tautiškumą Lietuvai grėsė daugybę kartų, tačiau žmonės turėdami tvirtus moralinius principus, būdami ištikimais savo valstybei, niekada neatsisakydami to, kas svarbiausia valstybei, išsaugojo savo tautiškumą.

Man yra svarbu lietuvybės, kalbos, kultūros išsaugojimas bendruomenėse, tradicijų perdavimas vaikams. VLB yra galimybė dirbti su skirtingų sričių bei amžiaus žmonių grupėmis - jaunimu, bei vyresnio amžiaus žmonėmis, su jais bendraujant bei kalbatis rasti kuo daugiau būdų ginti ir saugoti savo šalies (ne valdžios) vertybes.

Man yra svarbu išsaugoti tautines vertybes bei istorinį paveldą, tai kas sava ir amžių patikrinta, kad išliktume savimi, tada jokia globalizacija nesunaikins Lietuvos ir taip išliksime idomūs globaliam pasauliui.

Bendruomenė man tai maža šalis kitoje respublikoje, kurą privalu išsaugoti, laikantis moralinių principų bei neperžengiant elementaraus padorumo ribų, ko, tikiuosi sieks ir laikysis būsimieji VLB Tarybos nariai.