Martin Lipschis

Martin Lipschis (42 m.)

Biologas, projekto vadovas

VLB narys nuo 2016 m. | Romuvos apylinkė

Išsilavinimas arba profesija

Biologas, projekto vadovas medicininės įrangos industrijoje.

Visuomeninė veikla

Esu ilgametis VLB narys, šešis metus VLB Tarybos narys, dvi kadencijas buvau VLB valdybos narys, Romuvos LB valdybos pirmininkas, V 16 gimnazijos Kuratorijos narys.

Išvardinkite motyvus, kodėl norėtumėte būti Tarybos nariu/nare

Mano akyse Vokietijos lietuvių bendruomenė visuomet buvo ir yra svarbi organizacija, kuriai kartais reikia įrodyti, kad Lietuvos nepriklausomybė nesumenkino jos vertės. Per lietuvių kalbos ir kultūros puoselėjimą ir naujų bei senų VLB narių vertinimą ir aktyvų jų įtraukimą į veiklą, per darbus VLB Taryboje noriu prisidėti prie VL bendruomenės gerovės.