Laima Mitkuvienė

Laima Mitkuvienė (51 m.)

Kosmetologė

VLB narys nuo 13.01.2019 | Romuvos apylinkė

Išsilavinimas arba profesija

Kosmetologė

Visuomeninė veikla

VLB Romuvos apylinkės narė

Išvardinkite motyvus, kodėl norėtumėte būti Tarybos nariu/nare

Noriu ir galiu prisidėti puoselėjant ir stiprinant lietuvybę Vokietijoje.