Jurgita Noreikaitė - Pickel

Jurgita Noreikaitė - Pickel (49 m.)

AB „Žemaitijos pienas“ reprezentantė - atstovė Vokietijos rinkai

VLB narė nuo 2005 m. | Romuvos apylinkė

Išsilavinimas arba profesija

AB Žemaitijos pienas reprezentantė atstovė Vokietijos rinkai.

Visuomeninė veikla

VLB Romuvos apylinkės narė, nuo 2005 iki 2015 „Kiškių klubo“ vadovė, 2013, 2014, 2015 ir 2016 vasaros stovyklos lietuviams ir lietuvių kilmės vaikams Hüttenfelde organizatorė, projekto vadovė. 2015 – 2017 Fondo Vasario16- osios Gimnazijai remti iždininkė nuo 2013 – 2017 VLB valdybos narė, nuo 2014 Folklorinio ansamblio „Jorė“ vadovė ir įkūrėja.

Išvardinkite motyvus, kodėl norėtumėte būti Tarybos nariu/nare

Jau 15 metų esu aktyvi VLB narė. Kadangi bendruomenė yra nuo žodžio būti kartu man yra svarbu, kad ši bendruomenė būtų gyva, eitų koja kojon su laikmečiu. Mano giliu įsitikinimu suprantu, kokia atsakomybė yra prisiimama tampant Tarybos nariu, ar kitų svarbių bendruomenės gyvavimui organų nariu. Esu puikiai susipažinusi iš arti su iššūkiais, kurie laukia mūsų bendruomenės artimiausioje ateityje, galbūt ir permainomis. Tačiau svarbiausia - privalome išsaugoti tai, ką per daugelį metų čia sukūrė garbingi šios bendruomenės nariai.