Irma Petraitytė - Lukšienė

Irma Petraitytė - Lukšienė (36 m.)

Meno istorikė

VLB narė nuo 2016 m. | Miuncheno apylinkė

Išsilavinimas arba profesija

Doktorantė ir mokslinė darbuotoja, meno istorija, Ludwig – Maximilians- Universität München

Visuomeninė veikla

Vokietijos lietuvių bendruomenės Miuncheno apylinkės pirmininkė

Išvardinkite motyvus, kodėl norėtumėte būti Tarybos nariu/nare

Būti VLB Tarybos nare norėčiau todėl, kad gimtosios kalbos plėtojimą suprantu kaip savo, Lietuvos pilietės, pareigą. Ir jaučiu atsakomybę, kad VLB ateityje tik stiprėtų. Dirbant VLB Taryboje ir paremiant VLB valdybą, galima bendruomenėje pasiekti didelių tikslų.

Pirmiausiai, norėčiau išsaugoti lietuvių bendruomenės kaip „namų“ idėją, kurioje draugautų visos kartos. Antra, jungti aktyvius lietuvius Vokietijoje bendroms veikloms. Trečia, kurti, stiprinti dialogą tarp lietuvių Lietuvoje ir lietuvių už Lietuvos ribų - taigi stiprinti dialogą su Lietuvos visuomene. Prisidėti ir prie Lietuvai svarbių klausimų saugumo politikos srityje, skatinti budrumą ir kritinį mąstymą. Ketvirta, kurti ryšius tarp Lietuvos ir Vokietijos kultūrinių, politinių, mokslinių, pilietinių organizacijų, miestų savivaldybių, šitaip prisidėti prie abiejų šalių dialogo stiprinimo, lygiaverčio bendradarbiavimo. Penkta, būti naudingiems ne tik Lietuvai, bet ir Vokietijai - atverti daugiau langų į lietuvišką kultūrą, dalintis mūsų patirtimis, sprendžiant Vokietijai svarbius klausimus.

Vertinu ir noriu plėtoti iniciatyvas, stiprinančias bendrystės jausmą tarp lietuvių, šalies viduje ir visoje Europos Sąjungoje - prie to, manau, galime tikrai prisidėti. Lietuvą aš visuomet matau kaip neatsiejamą Europos šeimos dalį. O šeimoje visi turėtų būti lygūs, įskaitant ir Lietuvą visos Europos kontekste.

Svarbu toliau tęsti bendruomenės vizijos aktualizavimą, aktyviai vykdyti jos realizavimą ir kurti tokią VLB, kuri toliau sėkmingai funkcionuotų ir nunutrūkstamai augtų 21 amžiuje.