Ina Vosiliūtė

Ina Vosiliūtė (51 m.)

Kosmetologė

VLB narė nuo 2015 m. | Štutgarto apylinkė

Išsilavinimas arba profesija

Wellnestherapeutin, gyvenimo patarėja, mediatorė, Aura Therapeutin.

Visuomeninė veikla

Padėti žmonėms, gyvūnėliams. Kaip tėvas Roger (Taize).

Išvardinkite motyvus, kodėl norėtumėte būti Tarybos nariu/nare

Lietuvai padėti - seneliams, sergantiems, vaikams iš vaikų namų! Ir, kad įsitvirtintų taika tarp brolių ir seserų Baden Würtemberg (Lietuvių tarpe)! Juk mes išeiviai privalome su meile puoselėti lietuvybę užsienyje ir lietuviams Lietuvoje padėti!