Rasa Weiß

Rasa WeiSS (48 M.)

Ekonomistė, germanistė

VLB narė nuo 2005 m. | Niurnbergo apylinkė

Išsilavinimas arba profesija

Aukštasis, germanistė, ekonomistė.

Visuomeninė veikla

Vasario 16-osios gimnazijos Kuratorijos valdybos pirmininkė.

Išvardinkite motyvus, kodėl norėtumėte būti Tarybos nariu/nare

VLB apylinkių ir kitų lietuviškų organizacijų apjungimas bendriems projektams tarpusavyje ir gobalios Lietuvos kontekste.